Pierwsze starcie.

25 січ. 2019 |

W ramach projektu „Pierwsze starcie” już dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia. W trakcie ferii zimowych dzieci z różnych szkół miały możliwość udziału w zajęciach sportowych, organizowanych przez zawodniczki EKS START Elbląg i poznawania pierwszych kroków w dyscyplinie takiej jak piłka ręczna.

W ramach projektu „Pierwsze starcie” już dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia. W trakcie ferii zimowych dzieci z różnych szkół miały możliwość udziału w zajęciach sportowych, organizowanych przez zawodniczki EKS START Elbląg i poznawania pierwszych kroków w dyscyplinie takiej jak piłka ręczna.

Nasz Klub, poprzez zajęcia sportowe i treningi piłki ręcznej, chce aktywizować dzieci i młodzież do działania i przyczynić się do wyrobienia zdrowych nawyków.

Zajęcia prowadzone są od 15 stycznia 2019 roku i potrwają do 30 kwietnia 2019 roku.

Dbaj o aktywność fizyczną z nami!

Trenuj z nami!

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Społecznego Grupy Żywiec, w ramach projektu „Pierwsze Starcie”.