Walne Zebranie Sprawozdawcze EKS START

19 черв. 2019 |

W dniu 18 czerwca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Elbląskiego Klubu Sportowego START, w trakcie którego Prezes Zarządu Stanisław Tomczyński złożył sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2018, uwzględniając w nim zmiany kadrowe jakie zaszły w zespole w sezonie 2017/2018 i 2018/2019. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie z kontroli finansowej za rok 2018 w EKS START Elbląg i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2018. W trakcie dyskusji, trener zespołu Pan Andrzej Niewrzawa przedstawił zebranym zmiany kadrowe, jakie zaszły w zespole po zakończeniu sezonu 2018/19 i przedstawił skład zespołu, który występował będzie w rozgrywkach ligi zawodowej kobiet w sezonie 2019/2020. Na dzień dzisiejszy Zarząd Klubu jest w dalszym ciągu jednoosobowy a Prezesem Zarządu jest Stanisław Tomczyński.

W dniu 18 czerwca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Elbląskiego Klubu Sportowego START, w trakcie którego Prezes Zarządu Stanisław Tomczyński złożył sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2018, uwzględniając w nim zmiany kadrowe jakie zaszły w zespole w sezonie 2017/2018 i 2018/2019. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie z kontroli finansowej za rok 2018 w EKS START Elbląg i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2018. W trakcie dyskusji, trener zespołu Pan Andrzej Niewrzawa przedstawił zebranym zmiany kadrowe, jakie zaszły w zespole po zakończeniu sezonu 2018/19 i przedstawił skład zespołu, który występował będzie w rozgrywkach ligi zawodowej kobiet w sezonie 2019/2020. Na dzień dzisiejszy Zarząd Klubu jest w dalszym ciągu jednoosobowy a Prezesem Zarządu jest Stanisław Tomczyński.