Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze EKS START Elbląg

7 черв. 2019 |

Zarząd Elbląskiego Klubu Sportowego START zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Elbląskiego Klubu Sportowego START odbędzie się 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 16.00- I termin, godz.16.15 – II termin, w hali MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu (vis a vis Restauracji Champion I piętro). Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego EKS START w Elblągu:

Zarząd Elbląskiego Klubu Sportowego START zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Elbląskiego Klubu Sportowego START odbędzie się 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 16.00- I termin, godz.16.15 – II termin, w hali MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu (vis a vis Restauracji Champion I piętro).
Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego EKS START w Elblągu:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
 3. Przyjęcie Regulaminu i porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
 4. Wybór Komisji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego:
  – mandatowo-wyborczej
  – uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wystąpienie zaproszonych gości.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu EKS START Elbląg.
 11. Wybór Zarządu Klubu.
 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.