Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze EKS Start Elbląg

19 черв. 2018 |

Zarząd EKS Start zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Elbląskiego Klubu Sportowego Start odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz.17:00 – I termin, godz. 17:15 – II termin. Spotkanie zorganizowane zostanie w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135.

Zarząd EKS Start zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Elbląskiego Klubu Sportowego Start odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz.17:00 – I termin, godz. 17:15 – II termin. Spotkanie zorganizowane zostanie w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo – wyborczej, uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2017.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2017.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Wystąpienie zaproszonych gości.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Wybór Zarządu Klubu.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie.