5 zabytków techniki na Szlaku Kopernikowskim

27 sie 2023 |

Przemierzając Szlak Kopernikowski, który w województwie warmińsko-mazurskim liczy aż 271 km, możecie poznać życie wielkiego astronoma i tym samym odwiedzić miejscowości, z którymi był związany. Na szlaku nie brakuje ciekawychi imponujących zabytków techniki!

Kanał Elbląski
Elbląg jest najstarszym miastem w województwie, niegdyś był ważnym portem morskim. Mikołaj Kopernik bywał tu wielokrotnie. To właśnie w Elblągu ma swój początek Kanał Elbląski, którym możecie dopłynąć do Ostródy oraz Iławy. Jest to unikatowa w skali świata droga wodna (oddana została do użytku w 1862 r). Dzięki pięciu pochylniom statki pokonują różnicę poziomów wody wynoszącą ok. 100 metrów! Warto odwiedzić to niezwykłe miejsce.

Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie — tak brzmi pełna nazwa obiektu. W zrewitalizowanym Tartaku Raphaelsohnów obecnie znajdują się eksponaty związane z rozwojem cywilizacyjnym Olsztyna i regionu, zaś w oddanym do użytku w 2019 r. sąsiednim budynku zajezdni trolejbusowej można oglądać wystawy czasowe, jak ekspozycja motocykli i samochodów z okresu PRL-u.

Wieża ciśnień w Olsztynku
W Olsztynku znajdziecie obiekty, które pamiętają czasy wielkiego astronoma, a są to: zamek krzyżacki, pozostałości murów miejskich i gotycki kościół z XIV w. Warto w Olsztynku odwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, ratusz, w którym działa Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka, a także wieżę ciśnień z 1906 r.

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Olsztyńskie Planetarium to wspaniały obiekt, który został wybudowany w hołdzie Mikołaja Kopernika! Podczas seansów można dowiedzieć się więcej o zjawiskach astronomicznych, poznać ciekawostki o kosmosie oraz o dokonaniach Kopernika. W zbiorach obserwatorium możecie zobaczyć unikalny zabytek techniki — zegar Shortta. Jest on zaliczany do najdokładniejszych zegarów mechanicznych na świecie!

Zamek kapituły warmińskiej z tablicą astronomiczną Kopernika
Mikołaj Kopernik był najbardziej znanym zarządcą zamku w Olsztynie. W latach 1516–1521 pełnił funkcję administratora dóbr kapituły warmińskiej. W murach zamku kryje się jeden z najciekawszych eksponatów związanych z pracą naukową Kopernika. Na ścianie krużganku zachowała się oryginalna tablica astronomiczna, która w XVI w. była absolutnie przełomowym narzędziem. Tablica pozwalała na określenie pozornego ruchu Słońca w dniach bliskich równonocy wiosennej była połączona ze swoistą formą zegara słonecznego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://mazury.travel/5-zabytkow-techniki-na-szlaku-kopernikowskim/