Komunikat Rady Sponsorów

5 lip 2018 |

Rada Sponsorów EKS Start Elbląg wyraża swoje zaskoczenie stwierdzeniem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, że Urząd Miejski w Elblągu zabezpiecza w 75% budżetu klubu, a sponsorzy włącznie z tytularnym sponsorem wspierają klub symbolicznie. Jesteśmy przekonani, że Prezydent został  wprowadzony w błąd przez podległych mu pracowników.

Rada Sponsorów EKS Start Elbląg wyraża swoje zaskoczenie stwierdzeniem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, że Urząd Miejski w Elblągu zabezpiecza w 75% budżetu klubu, a sponsorzy włącznie z tytularnym sponsorem wspierają klub symbolicznie. Jesteśmy przekonani, że Prezydent został  wprowadzony w błąd przez podległych mu pracowników.

Informacja, że 75 % budżetu pochodzi z samorządu i to samorząd jest rzeczywistym strategicznym sponsorem godzi w dobre imię naszych partnerów, a w szczególności w wizerunek sponsora strategicznego firmy Kram S.A. Taka postawa Prezydenta jest zwyczajnie nie na miejscu i może  spowodować odpływ sponsorów na czele ze sponsorem tytularnym.

Należy wyjaśnić, że Prezydent mija się z prawdą mówiąc o kwocie 100 tys. zł od firmy Kram. Sponsor tytularny, który obdarzył nas wielkim wsparciem finansowym, ale także swoim zaangażowaniem w działania klubu, jest dyskredytowany przez Prezydenta.

Właścicielowi firmy Kram S.A. trzeba oddać szacunek za wkład włożony w rozwój klubu, który jest klubem miejskim, klubem kibiców, a nie Prezydenta, Zarządu czy Sponsorów. Niestety nasz strategiczny partner oraz pozostali sponsorzy zostają przedstawieni w złym świetle.

EKS Start Elbląg działa w formie stowarzyszenia i co roku składa sprawozdanie finansowe. Firma Kram S.A. została sponsorem tytularnym Startu w 2016 roku. Od tego czasu finanse klubu wyglądały w następujący sposób:

Rok                Budżet Klubu                Miasto                 Sp. miejskie                    Sponsorzy

2016               2 014 556 zł                  450 000 zł           236 000 zł                      1 328 556 zł

2017               2 133 533 zł                  550 000 zł           236 000 zł                      1 347 533 zł

2018(plan)     1 800 000 zł                  655 000 zł           236 000 zł                          709 000 zł

(brak 200 000 zł)

Jak wynika z powyższego zestawienia, większość środków na działalność klubu w latach ubiegłych zabezpieczali Zarząd Klubu oraz Rada Sponsorów. Wsparcie finansowe miasta było o wiele mniejsze, niż przedstawił Prezydent. Wyjątkowo, w bieżącym roku, po wycofaniu się jednego ze sponsorów, pozyskaliśmy 709 000 zł, a nie, jak mówi Prezydent 100 000 zł. Niestety w tak krótkim czasie nie jest możliwe pokrycie całej straty, która powstała po wycofaniu się sponsora. Dlatego też Zarząd wystosował prośbę o wsparcie finansowe do Prezydenta Elbląga w wysokości 200 000 zł, których brak w budżecie może spowodować wycofanie klubu z rozgrywek.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie Prezydenta, że klub podpisuje umowy bez pokrycia finansowego. Budżet klubu po stronie wydatków został zredukowany, a klub zakontraktował zawodniczki, na które nas stać. Kadra zespołu została zmniejszona i odmłodzona. Jest to jeden z punktów wdrażanego przez klub planu naprawczego.

Podczas konferencji prasowej Prezydent zaliczył do środków przekazywanych przez miasto na klub kwotę 150 tys. zł z tytułu sprzedaży karnetów. Informujemy, że do kasy klubowej za sprzedaż karnetów w roku 2017 wpłynęło 39 558, 75 zł.

Niezrozumiała jest również opinia o ludziach z klubu, którzy bezinteresownie pracują na rzecz środowiska piłki ręcznej. Niezwykle zasłużony dla naszego klubu Prezes Zarządu Stanisław Tomczyński sprawuje swoje stanowisko społecznie. Także nowo powołany Dyrektor Łukasz Kuliński pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia z klubu zgodnie z uchwałą nr 5/2018 z dnia 11.06.2018 r. Zarządu Elbląskiego Klubu Sportowego Start Elbląg.

Dotychczasowa współpraca Prezydenta, Miasta Elbląg oraz pozostałych sponsorów pozwoliła promować Elbląg poprzez sport. Szkoda byłoby tego nie kontynuować. Mamy nadzieję, że nie jest celem Prezydenta zniechęcenie sponsorów do wspierania sportu.

Jesteśmy wdzięczni za pomoc, którą okazuje nam Prezydent w postaci środków finansowych, a także za możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury. Hala sportowa jest udostępniona nieodpłatnie. Natomiast nie jest tak, że klub nie płaci za nic. Po naszej stronie leży chociażby opłata za zabezpieczenie medyczne, obsługa spikerska, opłaty sędziowskie czy też zawieszanie banerów sponsorów na mecze PGNiG Superligi. Miasto Elbląg, oprócz obiektu na mecze, zabezpiecza służby porządkowe i informacyjne. W zamian za to cały zysk ze sprzedaży biletów trafia do kasy miejskiej.

Niemniej jednak Start Elbląg odwdzięcza się za wsparcie miasta w sposób najlepszy z możliwych w postaci dobrych wyników klubu w ostatnich sezonach. Nasz klub co roku bije się o medale Mistrzostw Polski promując miasto Elbląg w całej Polsce. Nie bez znaczenia jest również udział Startu w rozgrywkach międzynarodowych. Niewątpliwie promocja poprzez sport jest jedną z najbardziej popularnych form promocji, a nasz klub w doskonały sposób wywiązuje się z tego zadania.

Rada Sponsorów

EKS  Start Elbląg